Markvang Vandværk A.m.b.A.

Nye vandmålere:

I slutning af 2014 er der blevet monteret nye elektroniske vandmålere hos alle forbrugere.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk