Markvang Vandværk A.m.b.A.

Oplysninger om vandværket.

Vandværket har 2 boringer, hvoraf den ene er tilstrækkelig til at klare forsyningen ved driftsstop. Boringerne ligger på samme kildeplads og i landområde. 
Boringerne indvinder fra samme grundvandsmagasin, som er godt beskyttet.

Vandværket har ekstra kapacitet i forhold til forsyningsbehovet. Vandværket har rentvandsbeholder, der kan klare forsyningen i 20 timer i tilfælde af svigt i indvinding eller behandling.

 

Råvandet iltes med en kompressor og filtreres ved enkeltfiltrering i et trykfilter.

Efter vandbehandlingen ledes vandet til rentvandsbeholder og pumpes ud til forbrugerne via 3 frekvensstyrede pumper.

Skyllevand ledes til klaringstank i 10 timer og derefter videre til nedsivning.

 
 

Det nuværende vandværk blev bygget i 1990.

I år 2013 blev vandværket opdateret med nyt udpumpningsanlæg og et styrings- og overvågningsanlæg fra det lokale automatik-firma

A-Control ApS

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk